Home > PIKLIZ ARCHIVES > DISCOVER, MIAMI. > 2014 DISCOVER MIAMI > " Gouvenman an Lakay ou " at the North Miami …

" Gouvenman an Lakay ou " at the North Miami Senior High School

Bureau de COMMUNICATION

de la Primature

Contact : Bureau de communication

Téléphones : 2221-0007/ 2221-0053

Email : communication@primature.ht

Site internet:www.primature.ht

Communiqué de presse

Le gouvernement a pris 16 engagements en faveur de la diaspora.


Port-au-Prince, le samedi19 juillet 2014.- Le Gouvernement a pris, le samedi 19 juillet 2014, lors de la 9e édition du programme « Gouvènman an Lakay ou », 16 engagements portant, entre autres, sur l’amélioration des services publics offerts à la diaspora haïtienne, la création de guichets d’information dans tous les consulats d’Haïti à l’étranger, la mise en place d’un bureau de doléances pour la diaspora au ministère des Haïtiens vivant à l’étranger ainsi que dans les douanes, la baisse des frais d’extrait d’archives; mais aussi et surtout la garantie de la sécurité et le respect des biens fonciers de la diaspora en Haïti.

En final, le gouvernement décide d’organiser la 10e édition de « Gouvènman an lakay ou » à la Gonâve. Le gouvernement a déjà mis en place un plan spécial pour cette commune en vue de lutter contre la pauvreté extrême, les problèmes structurels et l’insécurité alimentaire.

Un comité de suivi des engagements pris par le gouvernement est ainsi formé avec des membres du gouvernement, des représentations consulaires d’Haïti et des notables de la diaspora.

Ces engagements témoignent de la vision et de la volonté de l’administration Martelly et du gouvernement Lamothe d’accompagner et de mieux servir la diaspora, grande contributrice au développement du pays.

Voici la liste des engagements pris lors de la 9e édition de « Gouvènman an lakay Ou ».

GOUVENMAN LAKAY OU
MIYAMI
Sekretarya Jeneral Primati
Angajman ki sòti nan Gouvènman Lakay ou
Samdi 19 jiyè 2014

ANGAJMAN # 1
Premye Minis lan mande pou diaspora an chwazi yon reprezantan ki pou rete an kontak ak Gouvènman an e li mande pou yo òganize yon kongrè diaspora pou travay sou bezwen priyoritè yo kòm dosye tè, dedwannman, sekirite, doub nasyonalite...

ANGAJMAN # 2
Direktè Ladwann lan dwe pran tout dispozisyon poul kreye yon gichè espesyal pou diaspora yo.

ANGAJMAN #3
Nan sousi pou amelyore edikasyon an Ayiti, Minis Edikasyon Nasyonal lan an angajel pou gen mapping pou tout lekòl ki an Ayiti yo. Kidonk ane sa, MENFP ap konnen egzistans tout lekòl ki nan seksyon kominal, nan komin ak depatman yo san bliye lekòl ki nan PSUGO yo. Epi, tout pwofesè yo ap gen pèmi pou yo ka ansenye.

ANGAJMAN #4
Minis Jistis lan angajel pou fè respekte byen imobilye tout moun e li deside pran dispozisyon sou dosye sa de fason pou garanti sekirite byen moun yo.

ANGAJMAN #5
Nan sousi pou kontinye kwape kidnapin ak vòl nan peyi a, Direktè Jeneral PNH la anonse ke PNH mete yon plan sekirite pou kontwole moto kap sikile yo.

ANGAJMAN #6
Konsil Jeneral Miyami an dwe pran tout enfòmasyon sou manman Anestesia ki nan prizon an Ayiti depi 13 mwa. Minis Jistis la dwe asirel de swivi sa. Matant ti pitit lan rele Bernadette John e manman an rele Wiline Absolu, li nan prizon sivil Petyonvil lan. Premye Minis lan mande pou tout dispozisyon pran pou konnen ki sa ki pase e rezoud pwoblèm manman sa ki nan prizon.

ANGAJMAN #7
Nan yon sousi de kominikasyon e denfòmasyon, Konsila Ayisyen yo dwe adapte sèvis yo a demand popilasyon yo e fè piblisite sou sèvis ke yap ofri yo.

ANGAJMAN #8
Pou tout swivi nesesè, Sekrete Deta Planifikasyon an ak Nouvo Direktè Jeneral Planifikasyon an Mesye Giovani DORELIEN dwe pran plis enfòmasyon nan men Mesye ki fè demand poto ak fil pou mete kouran nan komin Gran Boukan nan katye Lèba (Depatman Nip).

ANGAJMAN #9
A pati de mwa pwochen, Direksyon Jeneral Ladwann lan (AGD) ap mete yon strikti an plas pou resevwa tout doleans diaspora yo. Direktè Jeneral lan anonse ke lap etann strikti sa nan konsila yo de manyè ke moun nan diaspora yo konnen konbyen kòb taks pou yo peye, ki pwosedi yo dwe swiv e ki dokiman pou yo fè ki dwe akonpanye byen yo pou dedwannman ka fèt.

ANGAJMAN #10
Pou tout swivi nesesè, Premye Minis lan mande Direktè Jeneral Ladwan lan poul fè yon rankont «en aparté» avèk Doktè Orvil sou dosye dedwannman machin li yo.

ANGAJMAN #11
Pou fè swivi sou dosye doleans tè ke Nicole Prospère, Yvrose Bienvenue, Roselyne Philippe ak Jacques Respect te adrese yo, Premye Minis lan mande Direktè Jeneral DGI an poul fè yon rankont «en aparté» ak moun sa yo poul wè kijanl ka ede yo rezoud pwoblèm ke yap konfwonte yo.

ANGAJMAN # 12
Konsila Ayisyen yo dwe ouvri de 8h a 6h sòti lendi pou rive vendredi e yo dwe ouvè le samdi de 9h a 2h e ap gen yon sèvis a domisil pou moun yo.

ANGAJMAN # 13
Frè extrè dachiv yo ap pase de 170 dola a 100 dola.

ANGAJMAN #14
Nan MHAVE dwe gen yon biwo de doleans pou diaspora yo.

ANGAJMAN #15
Tout Konsil Jeneral yo dwe enplike nan Komite Swivi Gouvènman Lakay ou ki fèt nan Miyami a.

ANGAJMAN #16
Diziyèm Edisyon Gouvènman Lakay ou ap fèt Lagonav.


Komite Swivi Gouvènman Lakay ou nan Miyami:

⦁ Ministre François Guillaume, MHAVE
⦁ Monsieur Abel Nazaire, Primature
⦁ Consul Stéphane Gilles, Consulat de Miami
⦁ Consul Lesly Condé, Consulat de Chicago
⦁ Consul Jutin Viard, Consulat de Canada
⦁ Consul Gandy Thomas, Consulat d’Atlanta
⦁ Consul Loïse Adam, Consulat de Miami
⦁ Monsieur Jean Lafortune, Haitian Grasswoot Coalition (HAGC)
⦁ Madame Guilène Berry, Koze Fanm
⦁ Gypsie Metellus, Sant La
⦁ Madame Paola Pierre, Chambre de Commerce Haïtiano-Américaine
⦁ Dr Pierre M. Alcindor, Historien
⦁ Monsieur Alex Saint-Surin, Radio Mega

Bureau de COMMUNICATION

de la Primature

Slideshow
DSC 2453
1
DSC 2453
351 views
 
DSC 2439
2
DSC 2439
334 views
 
DSC 2442
3
DSC 2442
365 views
 
DSC 2444
4
DSC 2444
340 views
 
DSC 2445
5
DSC 2445
366 views
 
DSC 2446
6
DSC 2446
312 views
 
DSC 2449
7
DSC 2449
360 views
 
DSC 2448
8
DSC 2448
331 views
 
DSC 2450
9
DSC 2450
350 views
 
DSC 2493
10
DSC 2493
304 views
 
DSC 2492
11
DSC 2492
328 views
 
DSC 2480
12
DSC 2480
354 views
 
DSC 2457
13
DSC 2457
347 views
 
DSC 2452
14
DSC 2452
383 views
 
DSC 2456
15
DSC 2456
373 views
 
DSC 2458
16
DSC 2458
384 views
 
DSC 2460
17
DSC 2460
367 views
 
DSC 2461
18
DSC 2461
326 views
 
DSC 2464
19
DSC 2464
332 views
 
DSC 2465
20
DSC 2465
338 views
 
DSC 2466
21
DSC 2466
369 views
 
DSC 2468
22
DSC 2468
365 views
 
DSC 2469
23
DSC 2469
377 views
 
DSC 2472
24
DSC 2472
411 views